Là bộ phận sản xuất in-house đầu tiên của Honda Lock Việt Nam, hoàn thiện chìa khóa và linh kiện bán thành phẩm cho bộ chìa khóa xe hai bánh

Đặc điểm nổi bật: đúc chu kỳ nhanh và chú trọng kiếm soát chất lượng

 

Hệ thống máy đúc nhựa áp lực cao (lò đứng) - Hệ thống máy cắt chìa tự động hóa