Ngoại đội ngũ kỹ sư nhiệt tình sáng tạo, phòng kỹ thuật sản xuất còn có một hệ thống các thiết bị tiên tiến, đa dạng, phục vụ có hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất trong công ty tham gia vào các hoạt động cải tiến,gia công, chế tạo thiết bị sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng và nâng cao năng xuất, giảm chi phí sản xuất

Đặc trưng: 100% nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có chuyên môn cao