Với 2 dây chuyền mạ Niken và thụ động hóa Cromate, bộ phận mạ luôn đảm bảo chất lượng bề mặt sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Đặc trưng: kiểm soát chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn hóa chất

 

Thực hiện thao tác tại dây chuyền mạ