Rua Miguel Melhado Compos, Km81 Barrio da Prata. I Tupeva-SP CEP:13295-000, Brazil
TEL: 011-4496-5435
FAX: 011-4496-5436

Tên Công ty Honda Lock Sao Paulo Industria e Comercio de Pecas Ltda.
Thành lập Tháng 3/2007
Địa điểm Itupeva, Sao Paulo
Tên Quốc gia Brasil
Địa chỉ Rua Miguel Melhado Compos, Km81 Barrio da Prata. I Tupeva-SP CEP : 13295-000
TEL 011-4496-5435
FAX 011-4496-5436
Số lượng nhân viên 105
Khu vực hiện trường 36,000 m2
Khu vực xây dựng 3,825 m2
Vốn 30,000,000 Real
Cổ phần kiểm soát HL75%, A25%
Khối lượng bán hàng 2,868-triệu yen (2011)
Khách hàng chính Honda Automobeis de Brasil (HAB), khách hàng khác
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô
Sản phẩm chính Gương cửa, chốt cửa, bộ chìa khóa, và tay nắm cửa bên ngoài dành cho xe ô tô