1650 Yasuzukacho, Suzuka-City, Mie, 513-0818, Nhật Bản
TEL: 81-59-381-0369 (Main)
FAX: 81-59-381-0569

Nhân viên:  Năm người

Hoạt động kinh doanh: Giới thiệu sản phẩm và bán hàng