CIRCUITO SAN ROQUE NORTE NO.248, PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE AMPLIACIÓN, SILAO, GTO C.P.36275
TEL:52-472-103-2000

 

Tên Công ty HONDA LOCK MEXICO S.A. DE C.V.
Thành lập Tháng 5/ 2012
Tên Quốc gia Hợp chủng quốc Mexico
Địa chỉ CIRCUITO SAN ROQUE NORTE NO.248, PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE AMPLIACIÓN, SILAO, GTO C.P.36275
TEL 52-472-103-2000
Số lượng nhân viên 809 (tháng 3 năm 2016)
Vốn 11,875,000 US Dollar
Doanh Thu 3,968 Mexico peso (tháng 12 năm 2013)
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và bán các bộ phận ô tô và các bộ phận liên quan