902 Ravenwood Drive Selma Alabama 36701, USA
TEL: 1-334-874-9010
FAX: 1-334-874-9014

Tên Công ty Nhà máy Alabama của Công ty HL-A Co., Inc.
Thành lập Tháng4/ 1988
Địa điểm Selma, Alabama
Tên Quốc gia Mỹ
Địa chỉ 902 Ravenwood Drive Selma Alabama 36701
TEL 1-334-874-9010
FAX 1-334-874-9014
Số lượng nhân viên 268
Khu vực hiện trường 44,600 m2
Khu vực xây dựng 9,500 m2
Sản phẩm chính Bộ chìa khoa cho ô tô và các loại phương tiện khác