101 Thomas B Murphy Industrial Blvd. Bremen GA 30110, USA
TEL: 1-678-309-2000
FAX: 1-678-309-2099

 

Tên Công ty Nhà máy Georgia của Công ty HL-A Co., Inc.
Địa điểm Bremen, Georgia
Tên Quốc gia Mỹ
Địa chỉ 101 Thomas B Murphy Industrial Blvd. Bremen GA 30110
TEL 1-678-309-2000
FAX 1-678-309-2099
Số lượng nhân viên 504
Khu vực hiện trường 156,200 m2
Khu vực xây dựng 21,105 m2
Sản phẩm chính Gương cửa, chốt cửa, và tay nắm cửa bên ngoài của xe ô tô