591 Allenby Drive Marysville, OH 43040, USA
TEL: 1-937-644-9280
FAX: 1-937-644-9310

Tên Công ty Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Honda Lock của Công ty HL-A Co., Inc. tại OHIO
Thành lập Tháng 1/ 2005
Địa điểm Marysville, Ohio
Tên Quốc gia Mỹ
Địa chỉ 591 Allenby Drive Marysville, OH 43040
TEL 1-937-644-9280
FAX 1-937-644-9310
Số lượng nhân viên 16
Sản phẩm chính Hoạt động điều hành, phát triển, những hoạt động khác