Khu Công nghiệp AmataNakorn 700/932 Moo 5 TambolNongkakhaAmphurPhanthong, Chonburi 20160 Thái Lan
TEL:66-38-45-0790
FAX:66-38-21-0790

Tên Công ty Honda Lock R&D Asia Co., Ltd.
Thành lập Tháng 3/ 2006
Địa điểm Chonburi
Tên Quốc gia Thái Lan
Địa chỉ Khu Công nghiệp AmataNakorn 700/932 Moo 5 TambolNongkakhaAmphurPhanthong, Chonburi 20160 Thailand
TEL 66-38-45-0790
FAX 66-38-21-0790
Số lượng nhân viên 39
Khu vực hiện trường (trong phạm vi khu vực HLT)
Khu vực xây dựng 2,200 m2 (trong phạm vi khu vực HLT)
Hoạt động kinh doanh Phát triển, lập kế hoạch sản phẩm, bán hàng, những hoạt động khác
Vốn 25-triệu Baht
Ngành nghề kinh doanh Nghiên cứu và phát triển các bộ phận dành cho xe ô tô