Khu Công nghiệp AmataNakorn 700/309 MOO 6. DonhuarohMuangChonburi 20000.
TEL: 66-38-21-4805
FAX: 66-38-21-4807

Tên Công ty Honda Lock Thai Co., Ltd.
Thành lập Tháng 2/1996
Địa điểm Chonburi
Tên Quốc gia Thái Lan
Địa chỉ Khu Công nghiệp AmataNakorn 700/309 MOO 6. DonhuarohMuangChonburi 20000.
TEL 66-38-21-4805
FAX 66-38-21-4807
Số lượng nhân viên 880
Khu vực hiện trường 42,070 m2
Khu vực xây dựng 14,100 m2
Vốn 160-triệu Baht
Khối lượng bán hàng 7,981-triệu yen (2011)
Khách hàng chính Thai Honda Mfg Co., LTD. (THM)
Honda Automobile Thai Land Co., LTD. (HATC), khách hàng khác
Sản phẩm chính Bộ chìa khóa, gương cửa, tay nắm cửa bên ngoài, và cơ cấu truyền động cho xe ô tô, bộ chìa khóa xe máy, và những bộ phận khác