Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
TEL: 84(0)2266-262042
FAX: 84(0)2266-262040

Tên Công ty HONDA LOCK VIETNAM CO., LTD.
Thành lập Tháng 11/2008
Địa điểm Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tên Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
TEL 84(0)2266 262042
FAX 84(0)2266 262040
Số lượng nhân viên 740 người
Khu vực hiện trường 40,000 m2
Khu vực xây dựng 26.000m2
Vốn 4,546,000 US Dollar
Khách hàng chính  Công ty Honda Việt Nam (HVN)
Ngành nghề kinh doanh Bộ chìa khóa dành cho xe máy