Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
TEL: 84 (0) 2266-262042
FAX: 84 (0) 2266-262040

Company Name CÔNG TY TNHH HONDA LOCK VIỆT NAM.
Thành lập Tháng 11/2008
Location Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Quoc gia Name Việt Nam
Address Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
ĐT 84 (0) 2266 262042
SỐ FAX 84 (0) 2266 262040
Nhân viên số lượng 740 người
Field area 40.000 m2
Build area 26.000m2
Capital 4,546,000 đô la Mỹ
Chính khách hàng  Công ty Honda Việt Nam (HVN)
Ngành nghề kinh doanh Reserved key cho máy xe