I.    Triết lý Tập đoàn Honda Lock

Hướng tới việc tạo ra một văn hóa doanh nghiệp mới.

"Kể từ khi thành lập vào năm 1962, Honda Lock đã và đang phát triển trên toàn cầu, nhưng chúng ta phải tiếp tục phát triển để tiến về phía trước hơn nữa." Dựa vào suy nghĩ này, chúng tôi triển khai triết lý Công ty vào tháng Tư năm 2004 như là một khái niệm nằm trên các nguyên tắc và các chính sách quản lý của chúng tôi, là kim chỉ nam dẫn dắt Công ty đến nơi chúng tôi muốn.

Triết lý của chúng tôi mô tả bằng thuật ngữ đơn giản, dựa trên niềm tin của người sáng lập và tư duy cơ bản chúng tôi đánh giá cho hoạt động liên tục của công ty (về mặt triết học) hay ý nghĩa của giá trị. Việc đồng lòng thực hiện của tập thể nhân viên đánh giá cao triết lý như là của riêng của họ, sẽ dẫn đến sự hình thành của một công ty đáng tin cậy mà sự hiện diện rất có giá trị cho người khác.

Niềm tin cơ bản của chúng tôi, nguyên tắc của công ty và chính sách quản lý cùng lúc tạo nên "Triết lý của Honda Lock"

Thay vì nhìn thấy nó như là một bộ sưu tập đơn thuần của từ ngữ, nhân viên của chúng tôi đánh giá cao và chia sẻ sự hiểu biết về triết lý của công ty và thực hiện nó với niềm tự hào và trách nhiệm.

Để cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc hơn về triết lý của chúng tôi, các chi tiết và suy nghĩ đằng sau nó được giải thích sau đây:

Triết lý của Honda Lock “Tôn trọng con người - Tạo ra niềm vui” được ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2004   

1.    Tôn trọng con người

Tôn trọng con người là triết lý mong muốn nuôi dưỡng và phát huy đặc điểm cá nhân trong Công ty của chúng tôi bằng cách tôn trọng những khác biệt cá nhân và tin tường nhau như những đối tác bình đẳng.

Tôn trọng con người bao hàm 3 yếu tố:

•     Tự lực cánh sinh

Tự lực có nghĩa là không bị ràng buộc bởi những định kiến, suy nghĩ sáng tạo và hành động theo sáng kiến và đánh giá của chính bạn nhưng cần hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm về kết quả của các hành động.

•     Bình đẳng

Bình đẳng có nghĩa là công nhận và tôn trọng sự khác biệt cá nhân của nhau và đối xử với nhau một cách công bằng. Công ty chúng tôi cam kết với nguyên tắc này và để tạo cơ hội bình đẳng cho mỗi cá nhân, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, nền giáo dục, địa vị xã hội hoặc kinh tế không ảnh hưởng tới những cơ hội mà cá nhân đó có thể có được.

•        Tín nhiệm

Mối quan hệ giữa các thành viên tại Honda Lock nên được dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Niềm tin được tạo ra bằng cách chấp nhận nhau như những cá thể, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, chấp nhận sự giúp đỡ khi chúng ta khó khăn và chia sẻ kiến thức với tinh thần nỗ lực chân thành để hoàn thành trách nhiệm.

2.    Tôn trọng con người

"Tạo niềm vui" cho thấy niềm tin của chúng tôi trong việc tiếp tục theo đuổi và tạo ra những giá trị mới cùng với tất cả mọi người có liên quan với các hoạt động củaHonda Lock, dựa trên "Sự tôn trọng Con người”.

Để phát triển và tăng trưởng, việc theo đuổi và tạo ra những giá trị mới cùng với tất cả những người có liên quan cần được đánh giá cao và được chấp nhận trong từng khu vực. Do vậy, chúng ta cần phải giành được sự tin tưởng của từng vùng miền và được chào đón. Không chỉ đơn thuần cung cấp các cơ hội việc làm và nộp đầy đủ các loại thuế, Tập đoàn Honda Lock và các thành viên cá nhân của Honda Lock đều được mong đợi phải đóng góp vào sự phát triển của khu vực và địa phương nơi đặt trụ sở và tham gia vào hoạt động tạo ra niềm vui cho cả hai bên (Công ty và địa phương, Công ty và các thành viên,..).

Những kỳ vọng của xã hội và của các khách hàng đang thay đổi. Để chân thành đáp ứng những nhu cầu thay đổi và tạo ra niềm vui lẫn nhau "sáng tạo và quyết tâm" là rất cần thiết trong hoạt động của các cá nhân. Sau khi tạo ra một mức độ nhất định của niềm vui, chúng tôi sẽ mở rộng và phát triển hoạt động để đạt được cấp độ tiếp theo.

II.    Phương châm hoạt động

-    Tiến lên phía trước cùng với tuổi trẻ và ước mơ;
-    Quí trọng lý luận, ý tưởng và thời gian;
-    Tạo ra qui trình làm việc có năng suất cao;
-    Nỗ lực trở thành các chuyên gia có thể hoạt động trên toàn thế giới;
-    Hành động với ý thức là một thành viên của xã hội;
-    Xây dựng nơi làm việc sạch sẽ và an toàn.