- Thuận tiện với khóa 2 chìa truyền thống

- Mở nắp bình xăng bằng khóa xe máy

- Dễ dàng treo đồ và an toàn khi được khóa lại