- Thuận tiện với khóa 2 chìa truyền thống

- Có thể tùy chọn lựa mặt khóa từ chống trộm hoặc mặt khóa thông thường tùy vào mục đích sử dụng