- Thuận tiện với khóa 2 chìa truyền thống

- Mở nắp bình xăng bằng khóa xe máy

- Hộp đựng đồ được khóa an toàn