Những văn bản pháp lý về môi trường được phê duyệt

Những văn bản pháp lý về môi trường được phê duyệt

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam Là một doanh nghiệp 100% của Nhật Bản hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được sự hướng dẫn chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan ban ngành có liên quan, Công ty luôn có ý thức tuân thủ tối đa pháp luật của nhà nước Việt Nam nói chung và pháp luật về Bảo vệ môi trường nói...
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN 2 - 2021

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN 2 - 2021

Việc đánh giá môi trường bên trong của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và là tiền đề để các nhà quản trị xác định phương hướng phát triển một cách bền vững và hiệu quả cho Công ty. Nắm vững được nguyên tắc này, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường sống, môi trường xung quanh nơi Công...
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN 1 - 2021

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN 1 - 2021

Việc đánh giá môi trường bên trong của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và là tiền đề để các nhà quản trị xác định phương hướng phát triển một cách bền vững và hiệu quả cho Công ty. Nắm vững được nguyên tắc này, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường sống, môi trường xung quanh nơi Công...
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN 3 - 2020

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN 3 - 2020

Việc đánh giá môi trường bên trong của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và là tiền đề để các nhà quản trị xác định phương hướng phát triển một cách bền vững và hiệu quả cho Công ty. Nắm vững được nguyên tắc này, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường sống, môi trường xung quanh nơi Công...
ĐỘI VĂN NGHỆ HLV – NHỮNG NGHỆ SĨ TÀI BA

ĐỘI VĂN NGHỆ HLV – NHỮNG NGHỆ SĨ TÀI BA

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, đội Văn nghệ HLV đang ngày càng phát triển và khẳng định vai trò của mình trong việc tạo dựng cũng như cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, môi trường làm việc thân thiện. Đội Văn nghệ HLV được thành lập với sự góp mặt nhiệt tình và thân thiện của các ban nam thanh nữ tú đến từ tất cả các...
CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG CÔNG TY

CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG CÔNG TY

Thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn là sợi dây để kết nối tình bạn đồng nghiệp, công việc và là công cụ để xây dựng các hoạt động văn hoá nội bộ doanh nghiệp – đó là những điều đang diễn ra ở HLV. Nhu cầu tham gia các hoạt động thể thao văn hóa văn nghệ sau giờ làm việc tại HLV rất cao bởi đội ngũ cán bộ công...