Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
TEL: 84 (0) 2266-262042
FAX: 84 (0) 2266-262040